Cấp tiểu học Phòng GD&ĐT Nghĩa Đàn tập huấn chương trình GDPT 2018

Các trường trên toàn huyện tập huấn chương trình GDPT 2018

Tất cả các trường TH trên địa bàn toàn huyện tổ chức tập huấn chương trình GDPT 2018 cho tất cả giáo viên

Bài viết liên quan