Một số hình ảnh Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020

Một số hình ảnh các trường huyện Nghĩa Đàn Khai giảng năm học mới, đón bằng công nhận chuẩn quốc gia của các trường TH Nghĩa Lạc, THCS Liên Thắng, DTBT THCS Lợi Lạc năm học 2019 - 2020.

Bài viết liên quan