Khảo sát ý kiến của phụ huynh về tổ chức dạy học, phòng chống dịch và thời gian trở lại trường học

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN PHỤ HUYNH HỌC SINH VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC, PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ THỜI GIAN TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TỈNH NGHỆ AN

Để có thông tin chính xác, kịp thời trong công tác quản lý, chỉ đạo việc dạy học; phòng, chống dịch Covid-19, phụ huynh vui lòng cho ý kiến của mình vào các câu hỏi dưới đây. Mỗi câu hỏi chỉ lựa chọn một phương án trả lời bằng cách đánh dấu (x) vào phương án lựa chọn.

Đường link truy cập phiếu trả lời câu hỏi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZWv4WO2EawJZIn0qlKa5Nd8AmVkLYYOhXLdjWmbiSGRHLbA/viewform

Bài viết liên quan