Trường TH Nghĩa Thọ tổ chức hoạt động múa hát dân vũ bài "Hãy đến với con người Việt Nam tôi" và đưa môn Võ cổ truyền Việt Nam vào trường học