UBND huyện tổ chức tọa đàm ngày 20/11 cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục huyện Nghĩa Đàn

Một số hình ảnh trong ngày tọa đàm 20/11/2019

Bài viết liên quan